KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

1)    administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Strzałkowie adres 97-500 Radomsko, ul. Kopernika 2a, tel. 44 6853800 email: biblioteka@gmina-radomsko.pl. reprezentowana przez Kierownika;

2)    z inspektorem ochrony danych Arkadiuszem Zarębskim można kontaktować się pisząc na adres email: iod@gmina-radomsko.pl ;

3)    dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustaw:

  • o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r.
  • o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r.;
  • o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995r.;

4)    w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru  danych.

5)    dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6)    ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7)    ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;

8)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Zarębski , w dniu:  10‑07‑2018 09:41:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl
, w dniu:  10‑07‑2018 09:41:08
Data ostatniej aktualizacji:
10‑07‑2018 09:43:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive